Novosti

Rezultati ispita iz pedagoškog istraživanja održanog 24.11.2021.

Rezultati ispita iz pedagoškog istraživanja održanog 24.11.2021.

by Peđa Ivanović -
Number of replies: 0
Tabelu - zapisnik (Eksel dokument) sa svedenim poenima (nakon odgovarajuće preraspodele bodova...) i predlogom ocene možete pogledati u prilogu. Studenti koji su zadovoljni ocenom treba da je upišu sami u indeks prepisivanjem poena iz zapisnika prema sledećem uputstvu:   
 
Uputstvo: Pored kolona imenovanih kao "kolokvijum", "ispit", "svega" i "ocena" (koje smatram da nema potrebe dodatno objašnjavati), bodovi predispitnih obaveza uneti su u još u kolonu "Ost." (navedenu obavezu u indeksu imenovati kao "Opšti plan akcionog istraživanja"). Bodovi iz kolone "Seminari ukupno (1-4)" ne unose se u indeks. 
Ukoliko student nije položio kolokvijum, kao ni ispit u tekućem ispitnom roku (ili nije izašao na ispit...), bodovi koje je ostvario na predispitnim obavezama nisu unošeni u zapisnik (u kolonama "ispit" i "svega" piše 0).
Dakle, kolonu Kolokvijum iz zapisnika imenujete i u indeksu kao Kolokvijum. Na mestu gde vam u indeksu piše ispit, unosite poene iz zapisnika koji stoje u koloni Ispit. Odmah pored tih poena sa ispita u indeksu je polje (levo) u koje unosite datum 30.9.2021.  
 
Ukoliko student nije stekao uslov za upis ocene (npr. nije položio kolokvijum i/ili ispit; ili situacija u kojoj je student položio oba dela gradiva ali nije prikupio dovoljan broj bodova za šest), ostali bodovi koje je ostvario nisu unošeni u zapisnik (u kolonama "ispit" i "svega" piše 0) - ostali rezultati su priloženi u dopunskom dokumentu, imenovanom kao Rezultati iz pedagoškog istraživanja zaključno sa oktobrom 2 2021.koji je dostupan na Moodle platformi u okviru kursa iz Pedagoškog istraživanja.
   
Ukoliko student nije zadovoljan ocenom (ili se ne slaže sa predloženom ocenom... ima dileme u vezi ocene...) neophodno je da se u toku današnjeg i sutrašnjeg dana javi  Goranu Pljakiću na mejl - goran.p@vaspks.edu.rs.