Novosti

Obaveštenje za studente koji slušaju Psihologiju dečje igre

Obaveštenje za studente koji slušaju Psihologiju dečje igre

by Peđa Ivanović -
Number of replies: 0
Zakazan je kolokvijum (gradivo sa vežbi) iz Psihologije dečje igre za 09.12.2020.god. u terminu vežbi. Studenti treba 
sa svojim šiframa da se prijave na sajt  www.znanje.vaspks.ac.rs i preuzmu materijal za kolokvijum.