Novosti

Privremena rang lista

Privremena rang lista

by Ivan Tomić -
Number of replies: 0

Privremena rang lista studenata za upis druge i treće godine je objavljena u prilogu i na oglasnoj tabli. Svi studenti koji imaju više od 37 ESPB će biti upisani na budžet.

Prigovor na preliminarnu rang listu može se podneti studentskoj službi do ponedeljka 19.10.2020. u 12 sati.

Škola donosi odluku po prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora.

Studentska služba