Novosti

Master praksa 1 i 2

Master praksa 1 i 2

by Ivana Stamenković -
Number of replies: 0
Poštovani studenti, doneta je odluka da se umesto predviđene tri nedelje za stručnu praksu, zbog vanredne situacije prizna jedna nedelja kao cela praksa.
Budući da u roku od nedelju dana niste imali mogućnosti da realizujete istraživački projekat, dovoljan će biti samo opis onoga što ste nameravali da radite. Drugim rečima, dovoljno je da pošaljete Priručnik u kom je popunjena samo oblast: 1. Opšti plan akcionog istraživanja (sve do oblasti: 2. Izveštaj o realizaciji opšteg plana). 
Potvrde da je u okviru stručne prakse realizovan istraživački projekat, sa potpisom ovlašćenog lica i pečatom ustanove ili organizacije, nije potrebno preuzimati.
Oni koji su prijavili praksu 2 za januarski ispitni rok, potrebno je da pošalju Priručnik do četvrtka, 28.5.2020. 
Oni koji će prijaviti praksu 1 ili praksu 2 u nekom od sledećih ispitnih rokova, potrebno je da pošalju Priručnik najmanje nedelju dana pre termina koji će biti predviđen za upis prakse.
Priručnik je potrebno poslati na sledeći mail: st.ivana@vaspks.edu.rs