Novosti

Prijava ispita-Master i specijalisticke studije

Prijava ispita-Master i specijalisticke studije

by studentska sluzba -
Number of replies: 0

Prijava ispita za master i specijalisticke studije je 10,11. i 12.03.2020.godine od 9 do12 sati . Student je dužan da sa sobom ponese ideks i dokaz o uplati prijave ispita (prvi primerak).Ispiti su 1000 dinara i uplaćuju se na žr.račun 840-0000002106666-68

Ispitnu prijavu možete preuzeti