Novosti

Rezultati kolokvijuma iz Opšte pedagogije

Rezultati kolokvijuma iz Opšte pedagogije

by Peđa Ivanović -
Number of replies: 0
1. Voštić Nataša 1v-015/19                    20 bod.
2. Petrović Magdalena 1d-002/19          20 bod.
3. Bogosavljević Suzana 1v-050 /19      20 bod.
4.Đurđanović Anđela 1v-010/19             18 bod.
5.  Vuković Ana 1v-005/19                     17 bod.
6. Miodragović Marija 1v-003/19            16 bod.
7. Stanković Nikolina 1v-004/19             16 bod.
8. Đorđević Aleksandra 1v-054/19         15 bod.
9. Milenović Nevena 1j-004/19               15 bod.
10. Radulović Emilija 1v-012/19             15 bod.
11. Nikolić Ina 1d-005/19                        15 bod.
12. Podgorac Danijela 1v-006/19           15 bod.
13. Đokić Danka 1v-026/19                    12 bod.
14. Mitić Aleksandra 1v-025/19              12 bod.
15. Andrejić Katarina 1v-060/19             10 bod.
16. Marković Andrijana 1v-053/19          10 bod.
17. Sanja Lekić 1v-021/19                      10 bod. 
18. Trifunović Miloš 1d-003/19               10 bod.  
19. Arsić Jelena 1v-061/19                     10 bod.
20. Mirković Jana 1v-014/19                    8 bod.
21. Vrekić Suzana 1v-052/19                   8 bod.
22. Jovanović Sanja 1v-046/19                8 bod.
23. Joksić Kristina 1v-027/19                   8 bod.
24. Pavlović Jovana 1v-038/19                8 bod.
25. Blagojević Milica 1v-036/19                7 bod.
 

 Konačni rezultati svih predispitnih obaveza biće objavljeni na sajtu ("znanje...") u okviru kursa "Opšta pedagogija".