Novosti

Prijava na program doškolovanja

Prijava na program doškolovanja

by studentska sluzba -
Number of replies: 0

Prijavljivanje na program doškolovanja je od 25.11. do 29.11.2019. godine od 9 do 12 sati u studentskoj službi.

Potrebna dokumenta :

  • prijava (dobija se u školi),
  • izvod iz knjige rođenih (original),
  • fotokopija diplome o završenoj Višoj školi,
  • uverenje o položenim ispitima (original),
  • fotokopija lične karte ,ako je sa čipom onda odštampana očitana lična karta.