Novosti

Master 2

Master 2

by Peđa Ivanović -
Number of replies: 0
Zbog neplaniranih reformskih dešavanja u Školi odlučeno je da prijava teme master radova bude u junu ( rok je do 20. juna ) odnosno nakon polaganja PIR-a koji će biti 8. juna.
Molimo Vas da pratite informacije na sajtu Škole u vezi svih konsultacija.