Novosti

Struča praksa 3 - važno obaveštenje

 
Picture of Peđa Ivanović
Struča praksa 3 - važno obaveštenje
by Peđa Ivanović - Wednesday, 9 January 2019, 6:48 PM
 

Studenti projekte iz Stručne prakse 3 treba da predaju najkasnije do 24.1.2019. godine do 13 sati.