Novosti

Raspored predavanja za subotu 12.01.2019. godine - Master i specijalisticke studije

 
Picture of Peđa Ivanović
Raspored predavanja za subotu 12.01.2019. godine - Master i specijalisticke studije
by Peđa Ivanović - Thursday, 10 January 2019, 10:06 AM
 

Specijalisticke studije - Pripremni predskolski program

  • od 09 do 11 sati - Pripremni predškolski kurikulum (predavanja + vežbe) - Dr Vlasta Lipovac / Ivana Stamenković

Specijalisticke studije - Rad sa decom iz osetljivih grupa

  • od 10 sati - Socijalna inklutija i dogovor oko prakse - Dr Katarina Tomić

Master 1. godina 

  • od 09 do 11 sati - Početno matematičko obrazovanje - Dr Marija Najdanović
  • od 11 do 13 sati - Uvođenje dece u svet pisane reči - Dr Vesna Todorov
  • od 13 do 14 sati - Telesne i perceptivno motoričke aktivnosti - Dr Irena Stanišić
  • od 14 sati - Savremeni predškolski kurikulum - Dr Vlasta Lipovac

Master 2. godina

  • od 11 sati - Dečija likovnost i muzeji - Mr Matija Rajković