Novosti

Raspored predavanja za subotu 22.12.2018. godine - Master i specijalisticke studije

 
Picture of Peđa Ivanović
Raspored predavanja za subotu 22.12.2018. godine - Master i specijalisticke studije
by Peđa Ivanović - Wednesday, 19 December 2018, 11:01 AM
 

Specijalisticke studije - Pripremni predskolski program

  • od 09 do 11 sati - Pripremni predškolski kurikulum (predavanja + vežbe) - Dr Vlasta Lipovac / Ivana Stamenković
  • od 11 sati - Izborni - Vizuelna umetnost i predškolsko dete - Mr Nemanja Panić

Specijalisticke studije - Rad sa decom iz osetljivih grupa

  • od 9 do 11 sati - Socijalna inklutija - Dr Katarina Tomić

Master 1. godina 

  • od 11 do 13 sati - Predškolsko dete u prirodnoj i društvenoj sredini - Dr Nevenka Mihajlović
  • od 13 sati - Savremeni predškolski kurikulum (predavanja + vežbe) - Dr Vlasta Lipovac / Ivana Stamenković

Master 2. godina 

  • od 9 do 11 sati - Računarsko mišljenje - Mr Ivan Tomić
  • od 11 do 13 sati - Inkluzivni programi - Dr Katarina Tomić