Novosti

Raspored predavanja za subotu 24.11. - Master i specijalisticke studije

 
Slika studentska sluzba
Raspored predavanja za subotu 24.11. - Master i specijalisticke studije
napisao/la studentska sluzba - Srijeda, 21 Novembar 2018, 10:36
 

Specijalisticke studije - Pripremni predskolski program

od 9 do 11 sati - Pripremni predskolski program ,dr  Vlasta sucevic

Specijalisticke studije - Rad sa decom iz osetljivih grupa

od 9 do 11 sati - Socijalna inkluzija, dr Katarina Tomic

od 11 do 13 sati - Socijalno-medicinski pristup deci iz osetljivih grupa, dr Sanja Draca

                           - Zastita dece od nasilja i zlostavljanja , dr Sanja Draca

Master 1. godina 

od 9 do 11 sati - Predskolsko dete u prirodnoj i drustvenoj sredini , dr Nevenka Mihajlovic

od 11 do 13 sati - Savremeni predskolski kurikulum ,dr Vlasta Sucevic

od 13 do 15 sati - Telesno i perceptivno motoricke aktivnosti, dr Irena Stanisic

Master 2. godina

od 11 do 13 sati -Inkluzivni program,dr Katarina Tomic

od 13 sati -Zdravsveno vaspitanje i promocija zdravlja , dr Sanja Draca