Novosti

Praksa - važne informacije, uputstva i dokumentacija

 
Picture of Peđa Ivanović
Praksa - važne informacije, uputstva i dokumentacija
by Peđa Ivanović - Monday, 26 March 2018, 6:57 PM
 
1. Obaveštavaju se svi studenti da provere (na spiskovima koji se nalaze u prilogu) da li su raspoređeni na mesto koordinatora za stručnu praksu (pošto je došlo do izvesnih promena).
 • Studenti koordinatori za praksu u vrtićima koji nisu u Kruševcu, potrebno je da nadležnima u tom vrtiću najave dolazak studenata na praksu, i to najkasnije do petka, 30.3. 
 • Studenti koordinatori treba da preuzmu Upute za realizaciju stručne prakse, Spisak studenata za ustanovu u kojoj će obavljati stručnu praksu i Silabuse, i to u računovodstvu, kod Zorana Vasića (od utorka 27.3. do petka 30. 3. u periodu od 11 do 14h)
 • Studenti koordinatori treba redovno da vode evidenciju o dolascima studenata na praksu (Evidencija se na kraju predaje uz Dnevnik stručne prakse).
2. U slučaju da se studenti suoče sa dilemama, poteškoćama i problemima tokom obavljanja stručne prakse, mogu se za pomoć obratiti sledećim asistentima:3. Stručna praksa će trajati 10 radnih dana - realizovaće se od ponedeljka, 2.4. do petka, 13.4. (zaključno sa tim danom). 

4. Studenti predškolskog i jaslenog smera treba da budu na praksi u vrtićima od 8 do 12h.
Studenti domskog smera prvog dana prakse treba da odu u 8h, a za ostale dane će se naknadno dogovoriti sa mentorima ustanova u kojima obavljaju praksu.

5. Svi studenti treba da odštampaju Dnevnike stručne prakse, koji se nalaze na sajtu znanje, i to raspoređeni po godinama studija: 
 • U okviru 1. godine - 2. semestra, nalazi se folder Praksa 1 i tu se mogu naći Dnevnici stručne prakse 1 (posebno za svaki smer)
 • U okviru 2. godine - 4. semestra, nalazi se folder Praksa 2, i tu se mogu naći Dnevnici stručne prakse 2 (posebno za svaki smer) 
 • U okviru 3. godine - 6. semestra,  nalazi se folder Praksa 3, i tu se mogu naći Dnevnici stručne prakse 3 (za smer Vaspitač dece jaslenog uzrasta i za smer Domski vaspitač).

6. Termini predviđeni za objašnjenje pravila ponašanja i zadataka koje studenti treba da obave tokom prakse su sledeći:
 • 1. godina predškolskog smera: utorak, 27.3. u 14h (Tamara Đorđević)
 • 1. godina jaslenog smera: utorak, 27.3. u 12:45h (Lidija Rilak)
 • 1. godina domskog smera: sreda, 28.3. u 15h (Goran Pljakić)
 • 2. godina predškolskog smera: četvrtak, 29.3. u 14:20h (Ivana Stamenković)
 • 2. godina jaslenog smera: utorak, 27.3. u 13h (Lidija Rilak)
 • 2. godina domskog smera: sreda, 28.3. u 11:30h (Goran Pljakić)
 • 3. godina jaslenog smera: četvrtak, 29.3. u 11h (Iva Čevrljaković)
 • 3. godina domskog smera: sreda, 28.3. u 15:20h (Lidija Rilak)