Novosti

Raspored časova

 
mr Ivan Tomić
Raspored časova
napisao/la Ivan Tomić - Nedjelja, 24 Septembar 2017, 11:55
 

Raspored časova za I, III, i V semestar 2017. godine možete preuzeti u prilogu.

Jednocifrenim brojevima označena su predavanja a dvocifrenim vežbanja koja se izvode po grupama. Grupe za obavezne predmete prve godine: prva grupa (11) su studenti sa brojem indeksa 1v001/17 do 1v035/17, druga grupa (12) od 1v036/17 do 1v070/17, treća (13) od 1v071/17 i svi studenti domskog i jaslenog smera. Za izborne predmete su potpuno drugačije raspodele. Studenti prve godine posle prva dva časa predavanja (u 10:10 sati) treba da sačekaju u amfiteatru saradnike koji izvode vežbe, odakle će zajedno poći do učionica u kojima će se održavati nastava. U narednoj nedelji, moguće je da se dogodi izmena rasporeda pa je potrebno da studenti prate sajt škole.