Novosti

Picture of Peđa Ivanović
Rezultati I i II kolokvijuma i aktivnosti iz Metodike fizickog vaspitanja 1
by Peđa Ivanović - Tuesday, 16 January 2018, 6:29 PM
 

Za ispit studenti se dele u dve grupe (dva dana) po broju indexa.

Prvog dana dolaze studenti sa brojem indexa od 1 do 60.

Drugog dana od broja 61 nadalje i jasleni smer.

Picture of Peđa Ivanović
Rezultati kolokvijuma iz Psihologije dečije igre
by Peđa Ivanović - Tuesday, 16 January 2018, 9:36 AM
 

Rezultati su u prilogu.

Picture of Peđa Ivanović
Obaveštenje za studente III godine - jasleni smer
by Peđa Ivanović - Saturday, 13 January 2018, 1:52 PM
 

Seminarske radove iz predmeta Govorne igre studenti treba da predaju u četvrtak 18.01.2017. u 11 sati.

 
mr Ivan Tomić
Raspored ispita jan 2018
by Ivan Tomić - Friday, 12 January 2018, 1:57 PM
 

Obajavljen je raspored ispita. Za sve eventualne izmene pratite promene na kalendarima na stranicama http://vaspks.edu.rs/index.php/studije/raspored kao i na znanje.vaspks.ac.rs. Kalendare je moguće dodati na vaš Google kalendar ili generisati pdf verziju.

 
mr Ivan Tomić
Odbrana seminarskog MMS
by Ivan Tomić - Friday, 12 January 2018, 1:07 PM
 

Kreiran je upitnik za izbor termina za odbranu seminarskih u januaru, koji možete popuniti.

 
Picture of Peđa Ivanović
Rezultati II kolokvijuma iz MMV I
by Peđa Ivanović - Thursday, 11 January 2018, 7:14 PM
 

Rezultati su u prilogu.

Picture of Peđa Ivanović
Specijalističke-Raspored časova 13.01.2018.
by Peđa Ivanović - Thursday, 11 January 2018, 10:59 AM
 

Pripremni predškolski program

  • 10.00 - Pripremni predškolski kurikulum (predavanja + vežbe)

Rad sa decom iz osetljivih grupa

  • 11.00 Psihosocijalna pomoć deci iz osetljivih grupa (predavanja + vežbe)

 
Picture of Peđa Ivanović
Obaveštenje za studente na dokvalifikaciji
by Peđa Ivanović - Thursday, 11 January 2018, 9:58 AM
 
U subotu 13.01.2018. godine od 11 sati studenti će imati predavanja kod prof. Dr Vlaste Lipovac.


 
Picture of Peđa Ivanović
Master-Raspored časova subota 13.01.2018.
by Peđa Ivanović - Wednesday, 10 January 2018, 12:31 PM
 
  • 9.00 - 11.00 Savremeni predškolski kurikulumi
  • 11.00 - 13.00 Predškolsko dete u prirodnoj i društvenoj sredini
  • 13.00 - 15.00 Gotovost dece za polazak u školu
 
Picture of Peđa Ivanović
Obaveštenje za sve studente
by Peđa Ivanović - Wednesday, 10 January 2018, 10:23 AM
 

Obaveštavamo studente da se sprovodi istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlјe.

Cilј istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao dobra osnova za upravlјanje migracijama mladih visokoobrazovanih lјudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povolјnog ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskih programa u ...

Read the rest of this topic
(120 words)