Novosti

Obaveštenje vezano za predmet Savremeni predškolski kurikulumi (master studije)

by Ivana Stamenković -
Čas iz predmeta Savremeni predškolski kurikulumi biće organizovan online u subotu, 22.1. u terminu od 13:30 do 15h.
Detaljna obaveštenja i link za pristup postavljeni su na moodle platformi u okviru kursa Savremeni predškolski kurikulumi, pod naslovom: Online čas preko Google meet aplikacije

Obaveštenje vezano za predmete Refleksivni dramski praktikum i Metodika rada domskog vaspitača

by Ivana Stamenković -
Časove iz predmeta Refleksivni dramski praktikum i predmeta Metodika rada domskog vaspitača, predviđene za četvrtak, 20.1., nećemo imati. Umesto toga, biće organizovane online konsultacije u 16:30h.
Detaljna obaveštenja i link za pristup postavljeni su na moodle platformi u okviru navedenih kurseva pod naslovom: Online konsultacije preko Google meet aplikacije

Prijava ispita za osnovne studije-januar2022

by Ivan Tomić -

Prijava ispita za osnovne studije je otvorena!
Studenti mogu prijaviti sve ispite tek nakon popunjavanja ankete za sve predmete do 20.01.2022. Ispite koje sistem dozvoljava da prijavite, prijavite elektronski. Sve ispite koje sistem ne dozvoljava da prijavite prijavljujete fizički (ne mora lično) u studentskoj službi u četvrtak i petak (20. i 21. 1.2022.) u terminu od 9 do 12 časova.
Studenti koji plaćaju ispite popunjavaju anketu elektronski za sve predmete a ispite prijavljuju fizički  (ne mora lično) u studentskoj službi. Uplate se vrše na tekući račun : 840-0000002106666-68, sa tim da u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati 012022 a u polju poziv na broj 04-742121.

Apsolventi koji su položili ispite u novembarskon roku, još ne vide ocene iz tih predmeta i to će biti naknadno uneto i te ispite ne prijavljuju u januarskom ispitnom roku.
Ispitni rok počinje 26.1.2022. i trajaće do 11.2.2022.
Prijava na sistem za evidenciju studenata i prijavu ispita nalazi se na ardesi https://estudent.vmscuprija.edu.rs/ korisničko ime za prijavu je broj indeksa napisan malim latiničnim slovima u formatu sa znakom minus i podeljeno (npr 1v-145/20). Za sva pitanja obratite se sa vašeg službenog mejla na adresu stsluzba@vaspks.edu.rs ili itomic@vaspks.edu.rs.

Predškolska pedagogija - obaveštenje

by Ivana Stamenković -
Vežbe iz predmeta Predškolska pedagogija, predviđene za utorak, 18.1., umesto uživo, biće organizovane online u terminu od 16:30 do 17:15h.
Detaljna obaveštenja i link za pristup postavljeni su u okviru kursa Predškolska pedagogija, pod naslovom: Online čas vežbi preko Google meet aplikacije

Obaveštenje o promeni termina kolokvijuma iz razvojne psihologije

by Peđa Ivanović -
Drugi kolokvijum iz razvojne psihologije ( kao i popravni_ gradivo sa predavanja) koji je zakazan za 14. 01. 2022. pomera se za 18. 01. 2022. sa početkom u terminu vežbi:
  1. grupa (indeks br. Od 1v_001 do 1v_036) u 12.45 sati
  2. grupa (od 1v_037 do kraja + jasleni i domski smer) u 13.30 sati


Obaveštenje o Drugom i o Popravnom kolokvijumu iz Razvojne psihologije

by Peđa Ivanović -

Drugi kolokvijum (drugi deo sa predavanja) i Popravni kolokvijum (za prvi deo sa predavanja), biće održani: 14.01.2022.god (petak), u sledećim terminima:

Raspored studenata za Drugi i Popravni kolokvijum:

  • Studenti od broja indeksa 1v-001/20 do 1v-035/20 u 10:00 sati
  • Studenti od br.indeksa 1v-036/20 do kraja + jasleni i domski smer u 11:00 sati

Na ovom kolokvijumu se ne polažu vežbe. Studenti koji nisu položili vežbe iz Razvojne psihologije, mogu ih polagati na ispitu u januarskom ispitnom roku.

Obaveštenje o kolokvijumima iz Opšte psihologije, Mentalnog zdravlja i Pedagogije slobodnog vremena

by Peđa Ivanović -
  • Drugi kolokvijum iz Opšte psihologije biće održan 10. januara u terminu vežbi
  • Kolokvijum iz Mentalnog zdravlja biće održan 10. januara u terminu vežbi
  • Kolokvijum iz Pedagogije slobodnog vremena biće održan 10. januara u terminu vežbi
Older topics...