Novosti

Prijava ispita za oktobar2- Osnovne studije

by Ivan Tomić -

Prijava ispita za osnovne studije za oktobarski (2) ispitni rok vršiće se elektronski, popunjavanjem ankete na adresi link  najkasnije do subote 25.09.2021.

Obavezna je prijava studenata na službeni mejl nalog kako bi se anketa popunila.

Potrebno je pomoću računara u jednom tabu web browser-a (Chrome, FireFox) da se prijavite na mejl na adresi (klikom na link) webmail.vaspks.edu.rs a u drugom tabu otvorite anketu za prijavu ispita  link  

Studenti treba iz dokumenta (link) u kome su specificirani svi predmeti i šifre, da kopiraju šifru predmeta (ćeliju sa svim šiframa za dati predmet a ne samo šifru za vaš smer) i naziv predmeta u anketu a ne da ukucavaju. To je zato što bi svi na isti način uneli podatke i kako bi mogli lakše da prebrojimo koliko studenata je prijavilo neki predmet, kako  bi na osnovu toga mogli da pravimo raspored ispita jer se moraju poštovati sve mere u borbi protiv COVID19.

Sve prikupljene prijave možete videti na linku i u slučaju da vaša prijava nije zabeležena OBAVEZNO se javite studentskoj službi stsluzba@vaspks.edu.rs .

Studenti koji plaćaju ispite, vrše uplatu na tekući račun : 840-0000002106666-68, sa tim da u polje na uplatnici svrha uplate treba upisati 102021 a u polju poziv na broj 04-742121. 

Studenti treba da donesu uplatnicu u papiru i predaju je studentskoj službi prvom prilikom ili kad dolaze na ispit. Izmirene sve rate školarine su uslov za prijavu ispita.

Anketu je moguće popuniti samo jednom. Nakon predaje ankete na službeni mejl stići će vam kopija predatih podataka i u slučaju da ste uočili grešku možete izvršiti izmene najkasnije do subote 25.09.2021 u 23:00 časa kada se završava rok za prijavu ispita i nakon toga neće biti naknadne prijave ispita. Ispitni rok će biti realizovan od 30.09.2021., prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

Na kraju ankete se nalazi polje za postavljanje fajla fotografije uplatnice ili pdf verzija uplatnice (za školarinu i ispite), u koje treba obavezno postaviti traženi fajl.

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Metodika VOR-a

by Ivana Stamenković -
Napomena:
- Termin za upis ocena biće naknadno objavljen (kada će svi studenti, bilo da su ili nisu položili ispit, moći da dobiju test na uvid, uz prateća objašnjenja).

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta Predškolska pedagogija

by Ivana Stamenković -
Napomene:
- Navedeni poeni predstavljaju zbir poena osvojenih na predispitnim obavezama i na samom ispitu.
- Termin za upis ocena biće naknadno objavljen (kada će svi studenti, bilo da su ili nisu položili ispit, moći da dobiju test na uvid, uz prateća objašnjenja).

Rezultati ispita iz Razvojne psihologije, Psihologije dečje igre i Saradnje porodice i dečjeg vrtića

by Peđa Ivanović -
Upis ocena biće u ponedeljak, 20.9.2021.godine u 10 sati. Takodje, oni studenti koji nisu upisali neku ocenu iz prethodnih rokova mogu to uraditi sutra u istom terminu.

Rezultati ispita iz Socijalne pedagogije održanog 16.09.2021. godine

by Peđa Ivanović -
Tabelu - zapisnik (Eksel dokument) sa svedenim poenima (nakon odgovarajuće preraspodele bodova...) i predlogom ocene možete pogledati u prilogu. Studenti koji su zadovoljni ocenom treba da je upišu sami u indeks prepisivanjem poena iz zapisnika prema sledećem uputstvu:   
 
Uputstvo: Pored kolona imenovanih kao "prisustvo", "kolokvijum", "ispit", "svega" i "ocena" (koje smatram da nema potrebe dodatno objašnjavati), bodovi predispitnih obaveza uneti su u još u kolonama: "Vežb." (navedenu obavezu u indeksu imenovati kao "Aktivnost") i "Ost." (navedenu obavezu u indeksu imenovati kao "Seminarski rad"). Bodovi iz kolone "Seminari ukupno (1-4)" ne unose se u indeks. 
Ukoliko student nije položio kolokvijum, kao ni ispit u tekućem ispitnom roku (ili nije izašao na ispit...), bodovi koje je ostvario na predispitnim obavezama nisu unošeni u zapisnik (u kolonama "ispit" i "svega" piše 0).
Dakle, kolonu Kolokvijum iz zapisnika imenujete i u indeksu kao Kolokvijum. Na mestu gde vam u indeksu piše ispit, unosite poene iz zapisnika koji stoje u koloni Ispit. Odmah pored tih poena sa ispita u indeksu je polje (levo) u koje unosite datum 16.9.2021.  
 

Ukoliko student nije zadovoljan ocenom (ili se ne slaže sa predloženom ocenom... ima dileme u vezi ocene...) neophodno je da se u toku današnjeg i sutrašnjeg dana javi  Goranu Pljakiću na mejl - goran.p@vaspks.edu.rs.

Rezultati ispita iz Opšte pedagogije održanog 16.9.2021. godine

by Peđa Ivanović -
Tabelu - zapisnik (Eksel dokument) sa svedenim poenima (nakon odgovarajuće preraspodele bodova...) i predlogom ocene možete pogledati u prilogu. Studenti koji su zadovoljni ocenom treba da je upišu sami u indeks prepisivanjem poena iz zapisnika prema sledećem uputstvu: 
 
Uputstvo: Pored kolona imenovanih kao"prisustvo", "kolokvijum", "ispit", "svega" i "ocena" (koje smatram da nema potrebe dodatno objašnjavati), bodovi predispitnih obaveza uneti su u još 2 kolone (Polja na koja se odnosi skraćenica "Vež." nose bodove prikupljeni na "Aktivnoj paticipaciji"; Polja na koja se odnosi skraćenica "Ost." nose bodove koje su studenti dobili na "Izlaganju"). Bodovi iz kolone "Seminari ukupno (1-4)" ne unose se u indeks.
Dakle, kolonu Kolokvijum iz zapisnika imenujete i u indeksu kao Kolokvijum. Na mestu gde vam u indeksu piše ispit, unosite poene iz zapisnika koji stoje u koloni Ispit. Odmah pored tih poena sa ispita u indeksu je polje (levo) u koje unosite datum 16.9.2021.
   
Ukoliko student nije stekao uslov za upis ocene (npr. nije položio kolokvijum i/ili ispit; ili situacija u kojoj je student položio oba dela gradiva ali nije prikupio dovoljan broj bodova za šest), ostali bodovi koje je ostvario nisu unošeni u zapisnik (u kolonama "ispit" i "svega" piše 0) - ostali rezultati su priloženi u dopunskom dokumentu, imenovanom kao Rezultati sa ispita i kolokvijuma iz opšte pedagogije zaključno sa oktobrom 2021. (u njoj postoje dodatna objašnjenja za lakše tumačenje rezultata), koji je dostupan na Moodle platformi u okviru kursa iz Opšte pedagogije
 
Ukoliko student nije zadovoljan ocenom (ili se ne slaže sa predloženom ocenom... ima dileme u vezi ocene...) neophodno je da se u toku naredna 2 dana javi Goranu Pljakiću na mejl - goran.p@vaspks.edu.rs.
 
Potpisivanje ocena u indeksu biće obavljeno na dan termina ispita u sledećem ispitnom roku (Oktobar 2).

Rezultati ispita iz Pedagoškog istraživanja održanog 16.9.2021. godine

by Peđa Ivanović -
Tabelu - zapisnik (Eksel dokument) sa svedenim poenima (nakon odgovarajuće preraspodele bodova...) i predlogom ocene možete pogledati u prilogu. Studenti koji su zadovoljni ocenom treba da je upišu sami u indeks prepisivanjem poena iz zapisnika prema sledećem uputstvu:   
 
Uputstvo: Pored kolona imenovanih kao "kolokvijum", "ispit", "svega" i "ocena" (koje smatram da nema potrebe dodatno objašnjavati), bodovi predispitnih obaveza uneti su u još u kolonu "Ost." (navedenu obavezu u indeksu imenovati kao "Opšti plan akcionog istraživanja"). Bodovi iz kolone "Seminari ukupno (1-4)" ne unose se u indeks. 
Ukoliko student nije položio kolokvijum, kao ni ispit u tekućem ispitnom roku (ili nije izašao na ispit...), bodovi koje je ostvario na predispitnim obavezama nisu unošeni u zapisnik (u kolonama "ispit" i "svega" piše 0).
Dakle, kolonu Kolokvijum iz zapisnika imenujete i u indeksu kao Kolokvijum. Na mestu gde vam u indeksu piše ispit, unosite poene iz zapisnika koji stoje u koloni Ispit. Odmah pored tih poena sa ispita u indeksu je polje (levo) u koje unosite datum 16.9.2021.  
 
Ukoliko student nije stekao uslov za upis ocene (npr. nije položio kolokvijum i/ili ispit; ili situacija u kojoj je student položio oba dela gradiva ali nije prikupio dovoljan broj bodova za šest), ostali bodovi koje je ostvario nisu unošeni u zapisnik (u kolonama "ispit" i "svega" piše 0) - ostali rezultati su priloženi u dopunskom dokumentu, imenovanom kao Rezultati iz pedagoškog istraživanja zaključno sa oktobrom 2021.koji je dostupan na Moodle platformi u okviru kursa iz Pedagoškog istraživanja.
   
Ukoliko student nije zadovoljan ocenom (ili se ne slaže sa predloženom ocenom... ima dileme u vezi ocene...) neophodno je da se u toku današnjeg i sutrašnjeg dana javi  Goranu Pljakiću na mejl - goran.p@vaspks.edu.rs.
 
 Potpisivanje ocena u indeksu biće obavljeno na dan termina ispita u sledećem ispitnom roku
Older topics...